Відповідальність

Офіційний переклад українською  Правил Інкотермс® охороняється як об'єкт авторського права відповідно до Цивільного кодексу України, Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон), іншими положеннями національного законодавства України і міжнародно-правових актів.

Відповідно до ст. 50 Закону порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту, є:

  • вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові та майнові права суб'єктів авторського права;
  • піратство у сфері авторського права, тобто опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників;
  • плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
  • ввезення на митну територію України примірників без дозволу осіб, які мають на них авторське право;
  • вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права.

У разі встановлення факту порушення авторських прав суд вправі винести рішення про:

  • відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права, з визначенням розміру відшкодування моральної шкоди;
  • відшкодування збитків, заподіяних порушенням авторського права;
  • стягнення з порушника авторського права доходу, отриманого внаслідок порушення;
  • виплату компенсації, яка визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат;
  • заборону опублікування творів, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, обладнання та матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав.

За порушення авторського права згідно зі ст. 51 Закону передбачається цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність.

Цивільна відповідальність може настати у разі звернення особи, авторське право якого було порушено, до суду (ст. 16 і 432 Цивільного кодексу).

Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності передбачається ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 176, 229 Кримінального кодексу України.